Onenigheid tijdens bijeenkomst Vogelbuurt Lemmer

0
21


08-11-2018 LEMMER – Een kleine 100 mensen kwamen gisteravond bijeen om te luisteren naar de argumenten van de gemeente ten aanzien van het bestemmingsplan van de Vogelwijk te Lemmer. Bewoners hebben moeite met het feit dat de woningen geen beperkingen kennen ten aanzien de verhuur van de woningen aan derden. Het blijkt nu dat een aantal ‘bewoners’ en ook bedrijven een aantal woningen hebben aangeschaft als investering.

Het college van B & W heeft aangegeven dat er planschade zou zijn als de bestemming in de wijk zou veranderen. Uit onderzoek van Mevr. Keune blijkt dat er geen planschade zal zijn indien er sprake is van een zogenaamde overgangsregeling. Hierin kunnen de verhuurders nog steeds de woning verhuren echter mogen zij de woning alleen verkopen aan bewoners die hier permanent gebruik van willen maken.

Dhr. Van der Pal werd de vraag waarom er aan de nieuwe visie een extra regel is toegevoegd waardoor verhuur door commerciële partijen mogelijk blijkt te zijn. De wethouder gaf aan dat deze regel zo omschreven in de visie en er niet uit zal worden gehaald. Mevrouw Keune gaf aan dat mensen problemen ervaren met de sociale cohesie. Huurders komen vakantie vieren en hebben verder geen binding met de buurt of bewoners. Het is dus niet bekend wie er op dat moment naast je woont.

Bij de uitleg van de heer Loonstra klonk er een behoorlijk dissonant in de zaal. De bewoners waren duidelijk niet eens met de mening van de ambtenaar. Het werd snel duidelijk dat de verhurende partijen vooral voor hun eigen portemonnee op kwamen en niet mee denken met de buurt. Niet alle bewoners zijn tegen de verhuur van de woningen echter gaat het met name om de commerciële verhuur. Er zou gekeken worden naar een maatregel die ook in Amsterdam geldt. Maximaal 30 a 60 dagen verhuur toestaan.

Volgens de wethouder zou dit ‘appels met peren’ vergelijken zijn. In Amsterdam zou er namelijk geen recreatieve bestemming op woningen aanwezig zijn. De bewoners probeerden de wethouder duidelijk te maken dat zij vrezen voor de leefbaarheid van de wijk. Wethouder Van der Pal wil duidelijk maken dat de bewoners zich geen zorgen hoeven te maken. Dit terwijl de bewoners steeds meer woningen verkocht zien worden aan investeerders. Uiteindelijk zal de gemeenteraad, eind december of begin januari, een beslissing moeten nemen over de bestemming van de wijk.