Nederlandse melkveehouder zet relatief weinig betaalde arbeid in

0
201


28-06-2018 JOURE – De betaalde arbeidskosten per 100 kilogram melk zijn op een doorsnee Nederlands melkveebedrijf ongeveer 0,65 euro per 100 kilogram melk. In vergelijking met melkveebedrijven in andere belangrijke Europese zuivellanden zijn deze kosten laag. Alleen het typisch Poolse melkveebedrijf heeft helemaal geen betaalde arbeidskosten. De arbeidskosten in Ierland liggen op hetzelfde niveau als in Nederland. Binnen Europa heeft het herkenbare Deense melkveebedrijf de hoogste betaalde arbeidskosten met meer dan 4,00 euro per 100 kilogram melk. Dit terwijl het uurloon in Denemarken met 25 euro op hetzelfde niveau ligt als in Nederland.

Van de belangrijke zuivellanden in de wereld zijn de betaalde arbeidskosten in Denemarken ook het hoogst. Toch hebben de typische melkveebedrijven in de belangrijke zuivellanden buiten Europa over het algemeen vrij hoge betaalde arbeidskosten met meer dan 2,00 euro per 100 kilogram melk. In de Verenigde Staten en Argentinië ligt het niveau op ongeveer 3,50 euro per 100 kilogram melk. In Californië ligt het uurloon op ongeveer 15 euro, terwijl de arbeidskosten in Argentinië met 5 euro per uur een stuk goedkoper zijn. Externe arbeiders op Argentijnse bedrijven maken dus veel meer uren. De bedrijven in Argentinië en de Verenigde Staten zijn meer afhankelijk van externe arbeid dan de Nederlandse familiebedrijven die relatief weinig vreemde arbeidskrachten inzetten.