Natuurbegraven Ruigahuizen nog niet in kannen en kruiken

0
32


15-05-2018 JOURE – Tijdens de commissie vergadering gisteravond bleek het natuur begraven in Ruigahuizen voor meerdere partijen een heikel punt. Met name de PVDA en de Burgerpartij De Fryske Marren gaven weerwoord op portefeuillehouder Veenstra. Volgens Dhr. (en burgemeester) Veenstra moet een eerder besluit van de raad het aanwijzen van een natuurbegraafplaats ook automatisch lijden tot een vergunning Wet op lijkbezorging. Echter is uit de wetgeving rondom het onderwerp op te maken dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn.

Indien de wet mogelijk niet nageleefd lijkt te worden door uitvoerende partij kan de raad de eerdere beslissing herroepen. Burgemeester Veenstra haalde aan dat een terugdraaiing van de eerdere beslissing juridische gevolgen zouden kunnen hebben. Uit onderzoek blijkt dat de ondernemer het gebied alvorens de vergunning aanvraag niet heeft onderzocht of het terrein mogelijk geschikt zou zijn als natuurbegraafplaats. Na bezoek van het gebied blijkt nu dat niet de (te) lage gebieden zijn opgehoogd maar juist het hoogste gebied. Dit is tegenstrijdig met de eerdere berichten die de ondernemer aan de raad liet doorschemeren.

Parkeerplaatsen en toegangswegen roepen op tot diverse vragen op die niet direct beantwoord worden door het college van B & W. Ook werden er diverse milieu technische vragen gesteld door de Burgerpartij De Fryske Marren. Ook de PVDA stelde zes essentiële vragen die na een kort reces van 10 minuten door Dhr. Veenstra gepoogd werden van tafel te vegen met als argument de gevolgen voor de ondernemer zou zijn en niet voor de gemeente. De conclusie van Dhr. Veenstra lijkt hierin iets te kort door de bocht.

Uit de wet op lijkbezorging blijkt dat een burgemeester en de wethouders zelf mogen beslissen of een begraafplaats in gebruik mag worden of niet. De grote vraag die nu rijst is of de portefeuillehouder (burgemeester) na alle aangegeven problemen die er zullen ontstaan ten aanzien van het milieu en aantasting van de flora en fauna, lef of erkenning genoeg heeft om de begraafplaats alsnog niet door laat gaan.