Mogelijk nieuwe maatregelen watertekort

0
11


04-08-2018 JOURE – Door de aanhoudende droogte is er inmiddels een landelijk watertekort. De regen die in de afgelopen dagen is gevallen, heeft daar geen verandering in gebracht. Dat betekent dat het beregeningsverbod dat in Fryslân al gold, nog steeds van kracht is. De komende weken wordt landelijk besloten welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede waterverdeling.

Gevolgen van de droogte
Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie, omdat er simpelweg minder voorraad is aan water in rivieren, sloten en meren. Botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Gewassen krijgen te weinig water, schepen kunnen door de lage waterstand niet meer optimaal worden beladen en de industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt.

De uitzonderlijke droogte treft ook boeren en telers: voor hen is dit een zware en onzekere tijd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten om voor hen een aantal praktische knelpunten weg te nemen door regels te versoepelen.

Maatregelen
In Fryslân geldt sinds 26 juli 2018 een beregeningsverbod voor grasland. Dit verbod is nog steeds van kracht. Omdat het watertekort nu landelijk is, beslist het landelijke Managementteam Watertekorten de komende weken over mogelijke nieuwe maatregelen. Er moeten keuzes gemaakt over de waterverdeling tussen sectoren als scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. De veiligheid staat daarbij voorop; daarna volgen de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw.

Voldoende drinkwater, maar blijf wel zuinig
Er is geen tekort aan water uit de kraan, ook niet bij langdurig aanhoudende droogte. Het drinkwater komt namelijk uit een hele diepe grondwaterlaag en niet uit het oppervlaktewater. Toch wordt iedereen opgeroepen om zuinig te zijn met water op de piekmomenten (in de ochtend en avond) en water niet te verspillen. Er zit namelijk wel een limiet aan de hoeveelheid drinkwater die per dag kan worden opgepompt. Daardoor kan bij een hoog waterverbruik de waterdruk omlaag gaan.

Waterkwaliteit neemt af
De kwaliteit van het buitenwater neemt door de aanhoudende droogte en warmte steeds meer af: het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Ook het aantal mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Wie buiten wil gaan zwemmen, kan het beste kiezen voor een officiële zwemwaterlocatie (te vinden op www.zwemwater.nl). Heb je na het zwemmen in buitenwater gezondheidsklachten, kijk dan naar deze adviezen van GGD Fryslân.

Verhoogd risico op natuurbranden
Door de droogte is de kans op natuurbrand onverminderd hoog. Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen, en ga niet kijken bij een natuurbrand. Geparkeerde auto’s van toeschouwers staan de brandweer namelijk al snel in de weg.

Hitteplan
Met ingang van donderdag 2 augustus is het Nationaal Hitteplan weer geactiveerd, maar alleen voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Voor Fryslân is het Hitteplan niet geactiveerd. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet warm is in Fryslân. GGD Fryslân geeft goede tips over omgaan met de warmte.

Meer weten? Kijk dan op www.vrfryslan.nl/droogte