Maand planning juli Knooppunt Joure

0
155


28-06-2018 JOURE – Via deze maandplanning houdt het knooppunt Joure u op de hoogte van de
werkzaamheden en krijgt u een beeld van wat er zoal gebeurt. Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme weersinvloeden kan deze planning wijzigen. Wat kunnen we in de maand Juli verwachten?

– De voorbereidende werkzaamheden op de sloop oude onderdoorgang
Hollandiastraat zijn in week 26 opgestart. Er zijn
verschillende methoden getest om de sloop te kunnen voortzetten.
Inmiddels is er een alternatieve sloopmethode gekozen, waarbij de
onderdoorgang in delen wordt gezaagd. De werkzaamheden zullen
tot najaar 2018 duren.

– Bij Lemmer vinden er afrondende werkzaamheden (o.a. afwerken bermen en
afwerking kunstwerken)
– Uitvoeren van stroefheidsmetingen asfalt. Op dit moment is de
snelheidsbeperking van 70 km/h eraf en geldt er een beperking
van 90 km/h. Deze snelheidsbeperking blijft gelden tot de
stroefheid van het asfalt is aangetoond.

In Joure gaat men bezig met:
Aanleg rotonde verlengde Geert Knolweg
– Afbouw definitieve afrit naar Joure vanuit Heerenveen en toerit
naar Lemmer vanuit Joure
– Aansluiten af- en toerit op nieuw aangelegde minirotonde
Joure-zijde
– Herstelwerkzaamheden aan ovatonde en minirotonde
Haskerhorne-zijde
– Afbouw van het busstation

En als laatste gaat men verder met het verdiepen van gedeelten in de Langwarder Wielen. Het vrijkomende
materiaal (zand en slib) zal in natuurvriendelijke oevers worden
verwerkt op de K├╗furd. Overig materiaal zal in het depot aan de
Noarder Aldewei worden gespoten.