Leer drummen bij it Toanhûs!

0
222


15-06-2018 JOURE – Iedereen zal wel weten dat de tijd van de kleine en de grote trom voorbij is. Er zijn tegenwoordig veel verschillende slagwerkinstrumenten, zoals pauken, xylofoon en effect-instrumenten. Je vindt ze allemaal terug bij muziekkorpsen, drumbands, popgroepen, maar ook bij een gospelkoor.Als je iemand bent die altijd overal op zit te trommelen dan moet je slagwerk eens proberen.

De lessen bij It Toanhûs worden door de gemeente gesubsidieerd. Kinderen tot 18 jaar uit De Fryske Marren hebben bij It Toanhûs recht op 4 jaar volledig gesubsidieerd les (uitgezonderd leerlingen die lid zijn van een Harmonie of Fanfare. Zij volgen het HaFa-traject). Na deze 4 jaar komen de leerlingen in het Niet Gesubsidieerde tarief. Voor een groot aantal leerlingen wordt de financiële drempel om hun lessen te vervolgen hierdoor te groot, zodat de muzikale ontwikkeling stagneert.

Mixed Music wordt dan ook kostendekkend aangeboden zodat de subsidiejaren gespaard kunnen worden. Zie op onderstaande link voor meer informatie over onze voorwaarden en lesgeldtarieven:
http://www.toanhus.nl/over-ons/lesvormen/Mixed