Landschapsbeheer Terra organiseert natuurbelevingsdag voor gemeente DFM

0
212


07-06-2018 JOURE – Afgelopen vrijdag waren werknemers van de gemeente de Fryske Maren te gast bij landschapsbeheer Terra. Deze dag sloot prima aan bij de ambities die de gemeente wil realiseren op het oderdeel ‘groen’, De ambities in het groen van de gemeente DFM zijn dat in 2030 de biodiversiteit en hoeveelheid groen en natuur toegenomen is. De natuur is het herstellend vermogen van de aarde en werkt stressverlagend voor de mens.

In 2030 is er daarom veel aandacht voor het behoud van groen en biodiversiteit in de regio. De gemeente faciliteert het natuurlijk spelen bij sport-, school- en zorgcomplexen. Bedrijventerreinen zijn groen (her)ingericht. Inwoners weten de natuur te herkennen, waardoor zij actief betrokken zijn bij het herstel van groen. Momenteel houdt de gemeente zich bezig met het opstellen van een nieuw maairegime voor plantsoenen en bermen in De Fryske Marren.

Minder vaak maaien en naweiden met schapen hebben een positief effect op de biodiversiteit. Landschapsbeheer Terra heeft de afgelopen 5 jaren de begrazing verzorgt met de schaapskudde. Bij de schaapskooi in Wijnjewoude werden de deelnemers ondergedompeld in allerlei facetten van de ecologie. De plaats van de roofvogel in het ecosysteem, de onmisbaarheid van bijen en de kennismaking met het stroomdal van de rivier ‘Alddjip’ welke behoort tot een Natura-2000 gebied.