Knooppunt Joure richting laatste fase

0
307


11-06-2018 JOURE – Deze week rijdt het verkeer weer over het Haskerveldviaduct. Het asfalt ligt er al in en op dit moment de aannemer bezig met de afrondende werkzaamheden zoals het aanbrengen van markering, het afwerken van bermen en het plaatsen van geleiderail. Daarnaast zijn er nog vele andere werkzaamheden gepland zoals het aanbrengen zoab, afwerken bermen, inzaaien en het afwerken van de kunstwerken.

Ook zal de tijdelijke lus tussen Lemmer en Heerenveen om het nieuwe
Haskerveldviaduct heen loopt, verwijdert worden. Dan volgend volgende stappen:
• Gat in talud Haskerveldweg vullen.
• Rijbaan Haskerveldweg gereed maken.
• Aansluiten Haskerveldweg en fietspad op het nieuwe Haskerveldviaduct aan weerszijden.
• Aanleg tijdelijke bypass Geert Knolweg.
• Aanleg rotonde Geert Knolweg aan de kant van Joure.
• Afbouw van het busstation.

Bij het verdiepen van de diverse gedeelten aan de Langweerder Wielen zal het vrijkomende materiaal (zand en slib) zal in natuurvriendelijke oevers worden verwerkt op de Kûfurd. Overig materiaal zal in het depot aan
de Noarder Aldewei worden gespoten.

Als laatste zal de asbestbuis onder de tunnel worden gesaneerd. De sloop van de oude onderdoorgang van Hollandiastraat ligt stil. Het is op dit moment niet duidelijk wat hiervan de consequenties zijn voor de planning van de werkzaamheden aan de Hollandiastraat.