Klimaatakkoord mogelijk niet getekend

0
225


06-12-2018 JOURE – Op 21 december moeten de onderhandelaars voor het klimaatakkoord hun definitieve plannen inleveren om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen. Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en milieufederaties, die ook deelnemen aan de onderhandelingen, hebben op 4 december laten weten dat zij niet hun handtekening zullen zetten onder de voorstellen zoals die er momenteel liggen. Ze vinden die voorstellen ontoereikend.

De milieuorganisaties vinden onder andere dat er een te groot beroep wordt gedaan op biomassa, zodat voedselvoorziening en natuur in het geding komen. Ook in de ondergrondse CO2-opslag zien de organisaties geen oplossing. De hervormingen in de landbouw gaan niet ver genoeg en er wordt onvoldoende gedaan om de emissie van CO2 te beprijzen, zowel voor elektriciteitscentrales als de industrie.