Impact door Connectie bij de Wumkesskoalle

0
39


16-05-2018 – De afgelopen weken heeft de Wumkesskoalle in Joure het project Impact door Connectie uitgevoerd. Leerlingen uit groep acht gingen in zes sessies aan de slag binnen het thema Verkeer en Vervoer. Uitgangspunt van Impact door Connectie is dat leerlingen in groepsverband oplossingen vinden voor zelfgedefinieerde uitdagingen en hiervan ook een werkend prototype maken. In dit prototype speelt technologie in veel gevallen een rol.

In het geval van de Wumkesskoalle werden er vijf projecten uitgewerkt. Hiervoor werden door de leerlingen onder andere enquetes uitgevoerd. Een ander kernelement van het project is dat leerlingen het proces online documenteren. In het geval van de Wumkesskoalle is de opgeleverde website hier te vinden. Met tekst, foto’s en video’s is elke sessie vastgelegd.

gisterochtend vond de laatste van de zes sessies plaats. Als afsluiting werden presentaties gegeven aan ouders en collega’s van Bibliotheken Mar en Fean. Met deze Friese bibliotheekpartner werkte de school tijdens de sessies nauw samen, in het bijzonder met bibliothecaris Djûke Elzinga.