HZPC Joure stelt definitieve pootgoedprijs vast

0
202


18-06-2018 JOURE – Grootaardappelhandelaar HZPC Holland heeft de definitieve uitbetalingsprijs voor de Nederlandse pootaardappelpool over oogst 2017 vastgesteld op 31,65 euro per 100 kilo. De HZPC-uitbetalingsprijs is gemiddeld over alle rassen in potermaat klasse S tot en met A in poolverband geteeld; exclusief btw; en vóór afdracht van de kwekerslicentie door de pootgoedteler. De prijs per ras, klasse, maat en kwaliteit, wordt bepaald volgens een door HZPC en zijn telers overeengekomen systeem. De definitieve prijs is vergelijkbaar met de gemiddelde prijs van de afgelopen 7 jaar.

De gemiddelde opbrengst per hectare van de Nederlandse HZPC-pootgoedteler lag in 2017 circa 1,5 ton hoger dan in 2016 en ongeveer op het meerjarige gemiddelde. Binnen de potermaten lag de gewichtsopbrengst 1 ton lager dan in 2016 en ongeveer 9% lager dan het meerjarige gemiddelde. De weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zijn bepalend geweest voor de momenten van knolvorming in de teelt. Daardoor is een hoog percentage bovenmaten geoogst. De bovenmaten zijn deels als pootaardappelen afgezet. HZPC Holland betaalt, afhankelijk van het ras, voor de bovenmaten 5 tot 8 euro per 100 kilogram. Die bedragen zijn beduidend lager dan in 2016. vorig jaar. De gemiddelde hectareopbrengst van de Nederlandse pootaardappelteler van HZPC over oogst 2017 komt daardoor meer dan 10% lager uit dan over oogst 2016.

De gemiddelde prijs over alle rassen komt op basis van herfstlevering voor de potermaat van klasse E uit op een bedrag van 30,51 euro per 100 kilo vóór kwekersafdracht en exclusief btw. De telers leveren de klasse S tot en met A. De gemiddelde prijs over al deze klassen komt uit op 31,65 euro per 100 kilo omdat er relatief meer aardappelen in de hogere klassen worden geteeld en afgeleverd, waarvoor hogere prijzen worden betaald. Naast de uitbetalingsprijs, ontvangen de telers vergoedingen voor het opslaan en voor het opzakken van de aardappelen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.