Hoger saldo voor pluimvee op langere termijn

0
183


31-06-2018 JOURE – De langetermijnprognoses voor pluimvee laten een hoger saldo zien. Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Borgstelling Landbouwkrediet en Besluit Bijstandverlening voor zelfstandigen. In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen.
De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij leghennen is er nu een saldoberekening voor ‘Scharrel-plus’. Hoewel de prognoses voor de saldo’s verhoogd zijn, moet rekening gehouden worden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten

Leghennen:
Prognose saldo in euro’s per opgehokte hen per jaar:
– Kooi/kolonie: 2,25
– Scharrel: 3,26
– Scharrel plus (Beter Leven): 3,89
– Vrije uitloop: 5,86
– Biologisch: 10,81
– Vleeskuikens
– Prognose saldo in euro’s per opgezet

Vleeskuikens
Kuikens per ronde:
– Regulier (41 dagen): 22,58
– Middensegment (49 dagen): 31,63
– Trager groeiend (56 dagen): 54,57

Prognose saldo in euro’s per m2 per jaar:
– Regulier (41 dagen): 36,20
– Middensegment (49 dagen): 32,00
– Trager groeiend (56 dagen):32,20

Vleeskuiken ouderdieren
Prognose saldo in euro’s per opgehokte hen per jaar.
– Regulier: 6,82
– Trager groeien: 6,83

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2018-2019. Deze verschijnt eind augustus. Op http://www.kwin.nl is het ook mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.