Gemeenten dringen aan op snelle vaststelling geurhinder

0
151


04-07-2018 JOURE – Uit onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij blijkt dat het rendement lager is dan verwacht. Er is nu een situatie ontstaan met veel onduidelijkheid over de vergunningverlening, zowel voor gemeenten als voor omwonenden en de veehouderij. Daarom vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Tweede Kamer om bij staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen om de gewijzigde Regeling geurhinder en veehouderij snel te publiceren en vast te stellen.

Uit het onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij blijkt dat combi luchtwassers minder geur en ammoniak verwijderen dan aanvankelijk werd gedacht. De gemiddelde geurverwijdering van de combi-luchtwassers is 40%. Dat is de helft van de verwachte gemiddelde reductie van 81%. Voor ammoniak-verwijdering was de gemiddeld gemeten reductie 59%, ten opzichte van een verwachte reductie van 85%.

Veel onduidelijkheid
Er is nu een situatie ontstaan met veel onduidelijkheid over de vergunningverlening, zowel voor gemeenten als voor omwonenden en de veehouderijsector. Gemeenten willen niet dat nieuwe geurknelpunten ontstaan. Vergunningverlening op grond van de huidige geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij leidt tot overschrijding van geurnormen en geurhinder voor omwonenden. Maar het is niet mogelijk om bij vergunningverlening te anticiperen op de nieuwe normen omdat de nieuwe regeling nog niet werking is getreden.

Geen wijziging voor bestaande bedrijven
Voor bestaande bedrijven met een combi-luchtwasser, die niet worden gewijzigd, verandert er niets. De ondernemer heeft de investering gedaan op basis van een vergunning die door het bevoegd gezag is afgegeven. Bij nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven, heeft de beschreven aanpassing tot gevolg dat met de lagere geurreductiepercentages moet worden gerekend. Op basis van de resultaten van het onderzoek wil staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, de geurreductiepercentages van combiwassers in de regeling aanpassen. Bij nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven heeft de aanpassing tot gevolg dat met de lagere geurreductiepercentages moet worden gerekend.

Algemeen overleg in Tweede Kamer
De VNG verzoekt de Tweede Kamer in een brief voorafgaand aan een Algemeen Overleg over luchtkwaliteit op 4 juli de staatssecretaris te manen snel over te gaan tot vaststelling en publicatie van de gewijzigde Regeling geurhinder en veehouderij.