Geen subsidies meer voor grond onder zonnepark

0
150


29-06-2018 JOURE – Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil geen subsidies voor grond onder zonneparken meer verlenen. Wiebes schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht in de NRC dat ontwikkelaar PowerField grond voor zonneparken zou aankopen om deze grond vervolgens duurder verkopen.

Ten aanzien van de grondvergoeding voor zonne-energie op land is voor de voorjaarsronde 2018 van de van de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) de aanname gedaan van 2500 euro per hectare. Vanaf de najaarsronde 2018 heeft Wiebes het uitgangspunt meegegeven om géén grondvergoedingen voor zonne-energie te betrekken bij de advisering van de maximale subsidietarieven. Dit om prijsopdrijving door de SDE+ te voorkomen.

Om meer inzicht te krijgen in grondvergoedingen voor hernieuwbare energie is al begin 2018 besloten een Interdepartementaal Beleidsonderzoek in te stellen.