Geen antwoorden voor Ouderplatform leerlingenvervoer

0
5


04-08-2018 JOURE – Ondanks dat er een nieuw College van B & W is gevormd maken ze nog geen indruk bij het Ouderplatform Leerlingenvervoer. De vragen die op 8 juni 2018 schriftelijk zijn gesteld hebben nog niet een antwoord mogen ontvangen. Jan Poepjes had gehoopt dat door de veranderingen in de portefeuilles van de wethouders er een positieve verandering zou plaats vinden. ‘Oan no ta haw wy gjin reaksje meie ûntfange, it liket dat der neat feroaret’.

Eerder al werd het College gevraagd of de informatie rondom de medische gegevens nodig waren bij het Taxi bedrijf Witteveen. Dit bleek later niet nodig te zijn geweest. Na heel veel onrust in September vorig jaar kwam Wethouder Veltman onder druk te staan omdat de Gemeenteraad onjuist was geïnformeerd. Nu lijkt het alsof het dossier nog steeds niet op orde is.

’It skoallejier stiit foar de doar en der is mar in lyts bytsje tiid om alles gût te litte rinne. Wy meitsjen ús dan ek grutte soargen.’ Aldus Jan Poepjes. ‘It kin net sa wêze dat wy alle ellinde nochris moatte ûndergean. Wy hoopje der mar it bêste fan en sille sjen of de fragen noch beantwurde sille wurde’.