Duurzame melkveebedrijven presteren financieel beter

0
193


12-06-2018 JOURE – De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische resultaten dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realiseren deze bedrijven een lagere kostprijs en kritieke melkprijs. Wel is de arbeidsinzet per 100 kilo melk iets hoger. Dit blijkt uit een analyse van data over de periode 2014-2016 van gespecialiseerde melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.

Uit de analyse blijkt dat de 25% duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs en een significant lagere kritieke melkprijs hebben in vergelijking tot de overige bedrijven en een hoger inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. De langlopende schulden per kilo melk en de dierenartskosten per koe zijn significant lager op de duurzaamste bedrijven.

De verschillen in economische prestaties worden niet veroorzaakt door structuurverschillen. De 25% duurzaamste bedrijven wijken met een melkproductie van 807.000 kilogram per jaar, een intensiteit van 15,8 ton per hectare en een productieniveau van 8.300 kilo melk per koe niet significant af in structuur van de overige bedrijven. De duurzaamste bedrijven hebben gemiddeld 97 koeien tegenover 100 op de overige bedrijven.

De 25% duurzaamste bedrijven presteren gemiddeld beter op klimaat, diergezondheid, milieu, biodiversiteit en weidegang dan de overige bedrijven. Ze laten ook zien dat goede prestaties op het thema klimaat bijvoorbeeld samen kunnen gaan met goede prestaties op diergezondheid of weidegang. De 25% duurzaamste bedrijven scoren eveneens beter op alle onderliggende indicatoren en de verschillen zijn, op celgetal en milieubelastingspunten na, ook significant.