Cultuurfonds Fryslân steunt 63 cultuur- en natuurprojecten

0
7


16-04-2018 JOURE – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het laatste kwartaal van dit jaar aan 63 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 147.050 toegekend. De Stichting Museum Joure krijgt een bijdrage van € 1.500 voor het herinrichten van het museum. Stichting kunstkring Gaasterland krijgt €1500,- voor het multidisciplinair project Kunstmarkt Balk. Ook is een bijdrage van € 2.500 toegekend aan de Stichting Hoor Friesland voor het project Senscity Pop-Up Mute Sounds. Een festival met meer dan alleen geluid voor doven en horenden.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Dit was de eerst ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning A.A.M. Brok.