Ctgb laat 7 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe

0
145


02-07-2018 JOURE – In de collegevergadering van woensdag 27 juni heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten tot de toelating van 7 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Het betreft de middelen V10, Sisam, Difend Extra, Moddus Evo, Viva, Tellus en Mainspring. De toelating voor van de schimmelbestrijder Paraat wordt uitgebreid en bij de verlenging van de toelating voor het middel Kompaan is het gebruiksvoorschrift op een aantal punten gewijzigd.

Het middel V10 is toegelaten als virusbestrijdingsmiddel in tomaat. Sisam is een nieuw schimmelbestrijdingsmiddel dat wordt toegelaten in de teelt van koolzaad en andere oliehoudende zaden. Difend Extra betreft een zaadontsmettingsmiddel dat mag worden toegepast in wintertarwe, winterrogge, wintergerst en triticale. Moddus Evo is een nieuwe groeiregulator die wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, haver en graszaadteelt.

Viva betreft een nieuwe groeiregulator voor potplanten, snijbloemen en Phalaenopsis. Tellus is een nieuw schimmelbestrijdingsmiddel die mag worden toegepast in de teelt van diverse soorten groenten, fruit, snijbloemen en potplanten. Mainspring is een nieuw insectenbestrijdingsmiddel die is toegelaten in de bedekte, niet-grond gebonden teelt van potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt en in de veredelingsteelt en zaadteeltproductie.

Uitbreiding van toelating
De toelating voor van de schimmelbestrijder Paraat wordt uitgebreid met toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen. De schimmelbestrijder mag nu ook in de bedekte grondgebonden teelt van lelies worden in gezet en ook in de onbedekte teelt van de grofbollige narcis.

Wijziging
Voor het middel Kompaan is bij de verlenging het toegelaten gebruik van het middel op verschillende manieren gewijzigd. De dosis per behandeling wordt gehalveerd en de frequentie van behandeling wordt verhoogd voor verschillende toepassingsgebieden. Het gebruik van het middel tegen eieren van insecten en mijten in groot- en kleinfruitgewassen komt te vervallen en verder worden er nieuwe driftbeperkende maatregelen opgelegd en een nieuwe restrictiezin ter bescherming van bijen.

Ingetrokken toelatingen
De toelating van de middelen Imex-Radicale 2 en NIC-IT wordt ingetrokken. Voor beide middelen is een uiterlijke termijn voor afleveren en voor het gebruik vastgesteld. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het Ctgb.