Broeikasgasemissies verlagen door verminderen van ziekten

0
199


25-06-2018 JOURE – Ziekten bij melkvee in Nederland verhogen de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 0.4 Mton per jaar. De reductieopgave van broeikasgassen in Nederland in 2030 bedraagt voor landbouw en landgebruik 3,5 Mton. Het verminderen van ziekten bij melkvee kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan dit klimaatdoel. Dat blijkt uit onderzoek van Pim Mosterd, die maandag 25 juni aan de Wageningen Universiteit op dit onderzoek hoopt te promoveren.

Het doel van dit proefschrift was om de impact van ziekten bij melkvee op de uitstoot van broeikasgassen te bepalen en om de relatie tussen de impact van deze ziekten op broeikasgassen en de economische gevolgen te analyseren. Hiervoor is een model ontwikkeld dat eerst alle productieverliezen van zieke koeien berekent. Vervolgens is met een levenscyclusanalyse het effect van klinische mastitis, subklinische ketose, en klauwaandoeningen op broeikasgassen bepaald.

Wanneer een koe klinische mastitis krijgt, stijgt de broeikasgasuitstoot per kg melk gemiddeld met 6.2%, bij subklinische ketose met 2.3%, en bij klauwaandoening met 1.5% in vergelijking met een gezonde koe. Een economische analyse toonde aan dat de totale kosten van een koe die subklinische ketose krijgt gemiddeld 130 zijn euro. Vermindering van de melkproductie had het grootste effect op de economische gevolgen, terwijl de stijging in broeikasgassen voornamelijk wordt veroorzaakt door vroegtijdig afvoer van koeien, en niet-leverbare melk.