Boeren kritisch over landbouworganisaties

0
155


20-06-2018 JOURE – Nederlandse boeren hebben over het algemeen weinig vertrouwen in belangrijke partijen binnen de sector, zoals de wetenschap, de politiek en verschillende landbouworganisaties. Bijna 90% van de agrariërs vindt dat hun landbouworganisaties niet het juiste verhaal vertellen. Ze willen een sterke man of vrouw die het voor hen opneemt. Dat is nodig, want volgens 85% van de ondervraagden is er sprake van een crisis in het buitengebied. Dat blijkt uit ‘De Staat van de Boer’, een opinieonderzoek onder 2287 agrariërs, gehouden door Trouw in samenwerking met vakuitgeverij Agrio en agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen.

Circa 40% van de boeren heeft weinig vertrouwen in de wetenschap, na publicaties over insectensterfte, ammoniakemissies en mestoverschot. Ook 40% geeft aan het gedeeltelijk eens te zijn met deze stelling. Met name melkveehouders en varkenshouders geven aan weinig vertrouwen te hebben in de wetenschap.

Ruim 60% voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd in de politiek, en ruim 30% voelt zich deels onvoldoende vertegenwoordigd. Met name varkenshouders en pluimveehouders vinden niet dat hun standpunten genoeg in de Nederlandse politiek doorklinken.

Ruim 40% van de deelnemers geeft aan zich door de landbouworganisaties onvoldoende vertegenwoordigd te voelen en 37,1% vindt dat landbouworganisaties de sector deels onvoldoende vertegenwoordigen. Ook vindt bijna de helft van de boeren dat landbouworganisaties er niet in slagen het juiste verhaal van de boer voor het voetlicht te brengen en 40% is het gedeeltelijk eens met dit statement. Vleesveehouders staan aan kop, binnen deze groep vindt 60% dat het juiste verhaal niet verteld wordt.