Bekendmakingen van week 26

0
282


30-06-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.

28/6/2018Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 4 juli 2018

28/6/2018Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren

28/6/2018Subsidieregeling Participatiebeleid

27/6/2018Ontwerpbesluit onttrekking gedeelte F.D. Hoekstraplein aan het openbaar verkeer (Balk) -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

27/6/2018Kennisgeving van een anterieure overeenkomst in het kader van de (aanvraag om) omgevingsvergunning voor het realiseren van woningen aan de Tjalk en de Praam te Lemmer

27/6/2018Subsidieplafonds 2019 vastgesteld

27/6/2018Ontwerpbesluit onttrekking gedeelte F.D. Hoekstraplein aan het openbaar verkeer (Balk) -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

27/6/2018Kennisgeving van een anterieure overeenkomst in het kader van de (aanvraag om) omgevingsvergunning voor het realiseren van woningen aan de Tjalk en de Praam te Lemmer

26/6/2018Lemmer, Schoolstraat 12: aanvraag vergunning supermarkt en parkeergarage (OV 20180294/3752181)

26/6/2018Broek, Plústerdyk 7: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20180293/3749305)

26/6/2018Nijemirdum, Nij Amerika 7: aanvraag vergunning renoveren loods (OV 20180292/3747589)

26/6/2018Lemmer, Breezand 8: aanvraag vergunning carport (OV 20180296/1940128565)

26/6/2018Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit op 29 juni en 6 juli 2018 (IF 20180060/1940127606)

26/6/2018Balk, Gaaikemastraat 9: verleende geluidsontheffing voor muziek op 15 september 2018 (GO 20180013/1940126828)

26/6/2018Terherne, Buorren 82: verleende evenementenvergunning voor Skûtsjefeest op 7 en 8 augustus 2018 (EV 20180093/1940123707)

26/6/2018Echtenerbrug, Hellingpad/Turfkade: verleende evenementenvergunning voor Skûtsjefeest op 22 en 23 augustus 2018 (EV 20180089/1940123271)

26/6/2018Idskenhuizen, Stripedyk 2 a: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20180295/3745117)

26/6/2018Goingarijp, Ballingbuer 5: aanvraag vergunning stacaravan (OV 20180297/3753567)

26/6/2018Joure, Midstraat 122: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning veranderen pand (OV 20180160/3572367)

26/6/2018Joure, Vegelinsweg 1: verleende vergunning propaantank (OV 20170042/2613139)

26/6/2018Verkeersmaatregelen braderie Sipelsneon op 30 juni 2018 in het centrum van Sloten en diverse andere activiteiten

26/6/2018Verkeersmaatregelen Swipedei (paardenkoersen) op 6 juli 2018 op de Nutsbaan te Joure

26/6/2018Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20180290/3746749)

26/6/2018Balk, Raadhuisstraat 40: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20180289/3744639)

26/6/2018Langweer, Hendrik Dijkstraleane 2: aanvraag vergunning uitbreiden kap garage (OV 20180288/3741165)

26/6/2018Sint Nicolaasga, Bovenkruier 34: verleende vergunning opslagloods (OV 20180268/3722749)

26/6/2018Joure, Blaauwhoflaan 46: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180270/3718401)

26/6/2018Rotsterhaule, Streek 133: verleende vergunning afwijken regels ruimtelijke ordening (OV 20180211/3630951)

26/6/2018Lemmer, Pieterstún: verleende vergunning tuinschuur en kas (OV 20180236/3667561)

26/6/2018Rottum, Koets 2: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180153/3565757)

26/6/2018Wijckel, Lynbaen 10: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180027/3427803)

26/6/2018Joure, Tjeukemeer 5: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten bedrijf (MB 20180113/A4k0amdpny7)

26/6/2018Vaststelling wijzigingen CAR/UWO TAZ/U201800181

26/6/2018Lemmer, Buitenbaardt 20: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20180298/3756075)

26/6/2018Lemmer, Plattedijk: verleende evenementenvergunning voor circusvoorstellingen op 25 t/m 29 juli 2018 (EV 20180098/1940124980)