19-06-2017 JOURE – Door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren worden ieder jaar studiebeurzen toegekend.

Studiebeurs Vrouwe CJ Rengersleen
Om voor een beurs in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
– je bent minimaal 15 jaar en niet ouder dan 27 jaar;
– je ouders wonen of woonden op het tijdstip van overlijden in de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel of Súdwest Fryslân.
– Let op: de studiebeurs Vrouwe CJ Rengersleen wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd.

Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp
Ook kun je in aanmerking komen voor de Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp. Dit is een particulier studiefonds. Dit studiefonds kent beurzen toe ook al ontvang je uit andere bronnen al een tegemoetkoming of een beurs.

Onder aan deze tekst vind je de voorwaarden en criteria van deze studiebeurzen.