07-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.

12/7/2018Verkeersmaatregelen circusvoorstellingen van 25 juli tot en met 29 juli 2018 op het parkeerterrein Lemmer

12/7/2018Joure, Rinzemastraat 32: verleende geluidsontheffing, 14 juli (GO nummer)

10/7/2018Beleidsregels automatische incasso

10/7/2018Sint Nicolaasga, Heemstrastraat 30: aanvraag vergunning uitbreiden parkeergelegenheid Jumbo (OV 20180313/3746567)

10/7/2018Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei 17 en 19: aanvraag vergunning twee recreatiewoningen (OV 20180314/2090669)

10/7/2018Oosterzee, Beukenlaan 40: aanvraag vergunning nieuwe garage (OV 20180315/3776141)

10/7/2018Oudehaske, Jousterweg 191: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20180318/3775597)

10/7/2018Joure, Midstraat 118: aanvraag vergunning wijzigen voorgevel pand (OV 20180319/3781151)

10/7/2018Joure, Koningin Julianalaan 3: aanvraag vergunning plaatsen geluidschermen op dak (OV 20180320/3786145)

10/7/2018Rottum, Binnendyk 40: aanvraag vergunning actualiseren milieuvergunning (OV 20180322/3786431)

10/7/2018Lemmer, Industrieweg en het strand: verleende evenementenvergunning SKS Skûtsjesilen (EV 20180109)

10/7/2018Joure, Midstraat 53: ontvangen melding incidentele festiviteit, 21 juli 2018 (IF 20180062 )

10/7/2018Joure, Herema State 1: aanvraag vergunning verbouwen kantoorvleugel gemeentehuis, (OV 20180321/3754161)

10/7/2018Beleidsregels Werknemersvoorzieningen 2018

10/7/2018Langweer, Hendrik Dijkstraleane 2: verleende vergunning uitbreiden kap garage (OV 20180288/3741165)

10/7/2018Lemmer, Heegermeerstraat 28: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180243/3520909)

10/7/2018Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen gemeente de Fryske Marren

10/7/2018Beleidsregels Invordering gemeentelijke belastingen

9/7/2018Erfgoedverordening De Fryske Marren 2018