14-07-2018 JOURE – In de afgelopen periode is gemeente gestart met het onderhoud aan waterwegen en aan wegwerkzaamheden binnen de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die reeds ingezet zijn of nog moeten beginnen.

Rottum: asfalteringswerkzaamheden op de Rottumerweg
Tot en met 3 augustus en van 3 september tot en met 28 september wordt de asfaltlaag van de Rottumerweg door onze buurgemeente (Heerenveen) vervangen door een nieuwe laag asfalt. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Waterplantenonderhoud vijvers en watergangen
Binnen de gemeente heeft met te maken met waterplanten die harder groeien dan als wenselijk is. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?

Echtenerbrug: baggerwerkzaamheden
Tot 22 juli vinden er baggerwerkzaamheden plaats in Echtenerbrug. Het baggerwerk wordt uitgevoerd in verband met aanhoudende klachten en overlast in de afwatering.

Oosterzee: asfalteringswerkzaamheden Veendijk.
Vanaf dinsdag 17 juli tot zaterdag 4 augustus is de Veendijk, tussen Otterweg en Holsteinpad, in Oosterzee afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met asfalteringswerkzaamheden en bermverbreding. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Sondel:
Vanaf dinsdag 17 juli tot zaterdag 4 augustus is de Sondelerdyk, vanaf kruising De Leijen tot aan de aansluiting met de dijk, in Sondel afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met asfalteringswerkzaamheden en bermverbreding. Een omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren.

Hemelum:
Tot en met donderdag 2 augustus 2018 vinden er in onze buurgemeente nabij Hemelum wegwerkzaamheden plaats. Het kruispunt Hegewei-Wâlikkers is dan afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Balk:
Tot 4 augustus 2018 wordt er gewerkt aan de reconstructie van het Westein in Balk. Ook wordt de rijbaan herstraat. Door deze werkzaamheden is de straat, van Westein 39 tot aan de Erasmusstraat, afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Oudehaske: werkzaamheden kruising De Dolten
De kruising De Dolten – Frankrijkdreef in Oudehaske wordt in september aangepakt. Het kruispunt wordt verkeersveiliger gemaakt zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. De gemeente is samen met plaatselijk belang van Vegelinsoord tot een herontwerp gekomen.

Sintjohannesga:
Tot 20 juli is de Kerkhoflaan tussen Streek en H.J. Textorstaat gestremd voor al het verkeer. Omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Joure: straatwerkzaamheden
Tot 21 juli 2018 is de weg afgesloten voor het verkeer. Het werk wordt in fasen uitgevoerd