13-07-2018 JOURE – De kinderpsychiater die onder andere werkzaam was voor het Therapeuticum te Joure, blijft voorlopig in hechtenis in Nepal. De man werd betrapt op ontucht met een 15-jarige jongen. De rechter in Nepal heeft beslist dat de man in de gevangenis blijft totdat de zaak inhoudelijk is behandeld. De zaak zal waarschijnlijk over 6 maanden voorkomen.

In het kader van het onderzoek zal ook de man zijn computer gegevens worden gecontroleerd op mogelijke kinderporno. Uiteraard zullen de gegevens van cliënten hierbij niet worden vrij gegeven.