13-07-2018 JOURE – Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij Hof en Hiem. Dankzij hun grote betrokkenheid en enthousiaste inzet kunnen wij onze cliënten nog meer bieden. Mede door die vrijwillige inzet wordt bijvoorbeeld het leefklimaat bij Hof en Hiem verlevendigd met veel extra’s, zoals creatieve activiteiten, culturele optredens en uitstapjes.

Vrijwilligers zijn actief op uiteenlopende terreinen:
– begeleiden van bewoners die niet meer zo goed ter been zijn
– verzorgen van koffie en thee bij de dagbesteding
– begeleiden van cliënten bij uitstapjes
– het bezorgen van Tafeltje Dekje-maaltijden
Onze vrijwilligers zijn een waardevolle schakel tussen onze cliënten en de maatschappij. Ze brengen de buitenwereld naar hen toe!

Daar doet Hof en Hiem graag iets voor terug
Hof en Hiem doet graag iets terug voor hun ruim 600 vrijwilligers. Zo organiseren ze om het jaar een groots opgezet feest en krijgen hun vrijwilligers ieder jaar een kerstpakket. Ook bieden ze onze vrijwilligers scholingsmogelijkheden.

Meer informatie?
Wilt u zich ook graag inzetten als vrijwilliger? Of eerst wat meer informatie inwinnen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.