Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT

Japanse duizendknoop is een schadelijke woekeraar

Posted by Admin on juli 20, 2018
Posted in GemeenteNatuurOverlastWerk 


20-07-2018 JOURE – De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars. De groeitijd is van april tot november. Ook in De Fryske Marren. komt deze plant veel voor. Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en – waar mogelijk – bestrijden. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Read more

Nieuw landelijk meldpunt Visstroperij

Posted by Admin on juli 20, 2018
Posted in DierenInformatieOverlast 


20-07-2018 JOURE – Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op http://www.meldvisstroperij.nl. Dit nieuwe, landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden. Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het meenemen van vis als doel. Door voor heel Nederland één centraal meldpunt voor visstroperij in te richten, is het direct duidelijk waar je met een melding terechtkunt – in welke regio of federatiegebied je ook bent. Read more

Bedrijf uit Almelo failliet na aanleg knooppunt Joure

Posted by Admin on juli 19, 2018
Posted in FinancieelOndernemenOverlastRechtszaakWerk 


19-07-2018 JOURE/ALMELO – PreBeCon werd afgelopen week failliet verklaard nadat zij de facturen niet langer konden betalen. Het bedrijf was aangenomen als onderaannemer bij Knooppunt Joure en leverde beton bij het project. Om de werkzaamheden uit te voeren werd er gebruik gemaakt van zzp’ers. Toen de betalingen van het bedrijf uit bleven ging het snel. Read more

Voorlopig nog geen water op komst

Posted by Admin on juli 18, 2018
Posted in InformatieNatuurOverlastWeer 


18-07-2018 JOUREW – Piet Paulusma verwacht de eerste tijd nog geen regen. Volgens de bekenste weerman uit Friesland kan de droge periode nog wel eens aanhouden tot Half augustus. Dat er nu al sprake is van droogte mag duidelijk zijn, echter is het hittegolf record uit 1976 van 17 dagen nog niet aan de orde. Als het eenmaal gaat regenen zou dat ook voor overlast kunnen zorgen. Read more

Droogte en watertekort

Posted by Admin on juli 16, 2018
Posted in NatuurOndernemenOverlastWeer 


16-07-2018 JOURE – Ook in ons ‘natte’ Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. Op 1 april begint in ons land het droogteseizoen. Rond die tijd stijgen de watertemperaturen en gaan de bomen en planten weer bloeien. De vraag naar water en daarmee de kans op watertekorten neemt dan toe. Read more

Asbestdaken verwijdersubsidie verruimd

Posted by Admin on juli 15, 2018
Posted in DuurzaamFinancieelInformatieOverlast 


15-07-2018 JOURE – Het budget voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018 is met 5,5 miljoen euro opgehoogd naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro. Het blijft echter wel zaak om een aanvraag zo snel als mogelijk in te dienen. In de eerste 6 maanden van 2018 werd al voor 17,5 miljoen aan subsidie verstrekt. Het verhoogde subsidieplafond van 23 miljoen euro kan dus ook al ruim voor het einde van 2018 worden bereikt. Read more

Europese vollegrondsgroenteteelt lijdt onder droogte

Posted by Admin on juli 14, 2018
Posted in NatuurOnderzoekOverlastWeer 


14-07-2018 JOURE – Voor het derde jaar op rij lijdt de Europese teelt van vollegrondsgroenten onder extreme weersomstandigheden. De winter duurde langer dan normaal, de lente was zeer nat en sinds begin mei valt er in veel Europese gebieden te weinig regen. In andere regio’s werden gewassen beschadigd door extreme regenbuien en ernstige hagelstormen. Read more

Water- en wegwerkzaamheden in de Fryske Marren

Posted by Admin on juli 14, 2018
Posted in GemeenteMobiliteitOverlastVerkeer 


14-07-2018 JOURE – In de afgelopen periode is gemeente gestart met het onderhoud aan waterwegen en aan wegwerkzaamheden binnen de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die reeds ingezet zijn of nog moeten beginnen. Read more

Minder bestaande koopwoningen verkocht

Posted by Admin on juli 12, 2018
Posted in FinancieelOnderzoekOverlastWonen 


12-07-2018 JOURE – Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal heeft de NVM een daling in het aantal transacties geregistreerd. In vergelijking met een jaar eerder zijn in het 2de kwartaal 2018 10,6% minder bestaande koopwoningen verkocht. Totaal wisselden bij NVM-makelaars ruim 38.600 woningen van eigenaar. Dat zijn er 4.600 minder dan een jaar geleden. De daling van het aantal verkochte woningen is het sterkst onder appartementen. Van dit woningtype werden bijna 18% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Bij de eengezinswoningen ‘beperkt’ de daling zich tussen 7% en 9%. Read more

Gemeente gedwongen om in te grijpen Omkromte

Posted by Admin on juli 11, 2018
Posted in CultuurGemeenteJuridischOverlastRechtszaakWerkWonen 


11-07-2018 JOURE – De hekken en de de palen die zijn geplaatst om de omkromte te Joure moeten worden verwijderd. Dat is vandaag bekend geworden tijdens een uitspraak van de Raad van State eerder vandaag. Het eeuwenoude pad is door de Raad van State betiteld als Openbaar pad. Het college van B & W van De Fryske Marren had gehoopt dat het pad niet langer als openbaar zou zijn. Read more