Bekendmakingen van week 24

0
270


16-06-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.
13/6/2018
Opheffing van het adres in Nederland van: Abdulkadir Alahmad

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Sabah Khandaqani

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Hamza Alahmad

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Hala Alahmad

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Ghina Alahmad

13/6/2018Nieuwe straatnaam te Bantega

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Khadija Alahmad

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Mohamad Alahmad

13/6/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Omar Alahmad

12/6/2018Balk, Westein 45: verleende ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank op 27 juni 2018 (DO 20180009/1940124652)

12/6/2018Bestemmingsplan Tjerkgaast 2017

12/6/2018Joure, Prins Bernhardlaan 54 G1: verleende vergunning dakkapel (OV 20180212/3644957)

12/6/2018Oudehaske, hoek Badweg-Jousterweg: aanvraag vergunning vervangen wachthokje (OV 20180241/3679451)

12/6/2018Haskerhorne, achter de Van Claerbergenstrjitte: verleende ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank op 1 september 2018 (DO 20180014/1940125991)

12/6/2018Sint Nicolaasga, Stationsstraat 16: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen pand (OV 20180181/3594809)

12/6/2018Sint Nicolaasga, Bovenkruier 30: aanvraag vergunning opslagloods (OV 20180268/3722749)

12/6/2018Oudega, Ige Galamawei 3: verleende vergunning kap op bijgebouw (OV 20180224/3658121)

12/6/2018Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei – De Bûtertonne – De Ekkers: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20180119/3529041)

12/6/2018Bestemmingsplan Joure – Oer de Feart 2017

12/6/2018Sloten: verleende evenementenvergunning Sipelsneon op 30 juni 2018 (EV 20180080/1940121365)

12/6/2018Boornzwaag, Scharsterlaan 1: aanvraag vergunning nieuwe recreatiewoning (OV 20180267/3708151)

12/6/2018Sint Nicolaasga, Bovenkruier 30: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten bedrijf (MB 20180111/A4g40ibljma)

12/6/2018Sloten, Stadsschans 226: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20180187/3612245)

12/6/2018Balk, Herman Gorterstraat 2: verleende vergunning erfafscheiding (OV 20180263/3709913)

12/6/2018Joure, Tsjalk 5: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20180266/3712049)

12/6/2018Bakhuizen, Sint Odulphusstraat 69: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20180112/A4gd06oq0o1)

12/6/2018Lemmer, Industrieweg 3 B: verleende vergunning milieuneutrale wijziging (OV 20180199/3627901)

12/6/2018Joure, Blaauwhoflaan 46: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20180270/3718401)

12/6/2018Rottum, Koets 5: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180189/3614423)

12/6/2018Lemmer, Ossekamp 2: verleende vergunning milieustraat (OV 20180108/3462721)

12/6/2018Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging / Besluit toestemming ingebruikname Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen

12/6/2018Balk, F.D. Hoekstraplein 5: verleende vergunning tijdelijke winkel (OV 20180237/3661821)

12/6/2018Bestemmingsplan Tjerkgaast 2017

12/6/2018Goingarijp, It Hôf 17 a: aanvraag vergunning recreatiewoning (OV 20170600/3319807)

12/6/2018Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging / Besluit toestemming ingebruikname Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen

12/6/2018Bestemmingsplan Joure – Oer de Feart 2017

12/6/2018Boornzwaag, Boarnsweachsterdyk 42: verleende vergunning overkapping (OV 20180234/3673025)

12/6/2018Echtenerbrug, de Kempenaersweg 28: aanvraag vergunning kampeerterrein (OV 20180271/3725395)

12/6/2018Lemmer, Plattedijk 30: aanvraag vergunning verplaatsen inrit (OV 20180265/3711915)

12/6/2018Joure, De Poel 1: aanvraag vergunning loods (OV 20180264/3711683)

12/6/2018Joure, Sewei 7: ontvangen melding incidentele festiviteit op 16-17 juni, 13 t/m 15 juli en 22 september 2018 (IF 20180052/1940123538)

12/6/2018Joure: verleende evenementenvergunning Boerebrulloft op 25 juli 2018 (EV 20180078/1940120711)