Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT


25-09-2017 JOURE – Grote tractoren, landbouwmachines en aanhangers. Met die ingrediënten werd zaterdag het startschot gegeven van de nieuwe  Friese campagne ‘Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!’. Doel van de campagne is om weggebruikers er op te attenderen dat ze de komende periode modder op de weg tegen kunnen komen. Ook richt de campagne zich op wat agrariërs en loonwerkers moeten doen als ze modder achterlaten op de weg. 

Read more


25-09-2017 JOURE – Een groep enthousiaste vrijwilligers -is betrokken bij het museum. Er zijn inmiddels meer dan 150 betrokken vrijwilligers! Ze bedienen de gasten in het Koffie- en Theehuis, organiseren en helpen mee bij tentoonstellingen en voorstellingen, draaien baliediensten, beschrijven foto’s, doen onderzoek, living history, begeleiden scholen en nog heel veel meer.

Read more


25-09-2017 JOURE – Dit jier organisearret op tiisdei 26 septimber de Afûk in Ynternasjonale Sosjale Media Dei foar lytse talen. Net allinnich Fryslân docht mei, mar tal fan organisaasjes út mear as 14 oare lannen yn Europa. Under oaren Baskelân, Ierlân, Malta, Kataloanië, Friulië, Cornwall, Wales en Galisië, hawwe harren dielname al tasein.

Read more


25-09-2017 JOURE – Gemeente De Fryske Marren gaat samen met negen Nederlandse gemeenten onderzoeken hoe het in deze gemeenten staat met de ontwikkeling van de lokale democratie. De gemeenten doen dit in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via een Democratie Testlab. Gemeenten zien dat inwoners mondiger worden, een mening hebben en zelf initiatieven nemen. Dat is een waardevolle ontwikkeling, maar is de gemeente daar klaar voor? De Fryske Marren wil hiermee bekijken wat de gemeente kan doen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners op dit vlak.

Read more


25-09-2017 JOURE – In samenwerking met Knooppunt Joure organiseren de Beweeg- en Cultuurcoaches van Miks Welzijn op 14 oktober de scholierenloop ‘het Laatste Rondje’. Aan de loop kunnen leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar deelnemen. Als school willen de Twa Fjilden alle leerlingen graag de kans geven om hieraan deel te nemen. De school houdt daarom een flessenactie. De school meldt de leerlingen aan bij de organisatie en doet de betaling voor deelname van de leerlingen uit de inkomsten van de flessenactie.

Read more


24-09-2017 SNEEK – Mensen die behandeld worden voor een ziekte kunnen minder zin hebben in eten en een andere smaak krijgen. Ook door het ouder worden kan smaak veranderen. Soms eten mensen daardoor slecht. Goed eten is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen die ziek zijn. Daarom heeft het Antonius Ziekenhuis de smaaktest ontwikkeld. (stemmen kan via deze link)

Read more


24-09-2017 JOURE – Op donderdag 28 september is het gemeentehuis in Joure, Heremastate 1, gesloten in verband met de Jouster Merke en de Agrarische Schouw in het park. Telefonisch zijn we wel bereikbaar. Ook kunt u van 09.00-12.00 uur terecht op de servicepunten in Balk en Lemmer. Heeft u een afspraak gemaakt op de vestiging Woudstate in Joure, dan gaat dit gewoon door. De milieuterreinen in Joure en Lemmer zijn open volgens de normale openingstijden.

Read more


24-09-2017 JOURE – Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Dat percentage is al decennia stabiel in het primair onderwijs, maar daalt sinds de jaren negentig in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe en heel oude cijfers.

Read more


24-09-2017 JOURE – Een eeuwenoude traditie die al meer dan 500 jaar vele boeren en burgers naar Joure trekt is de Jouster Merke. Niet-friestaligen denken meestal dat hiermee de ‘jaarmarkt’ wordt bedoeld en dat klopt ook. Maar ‘merke’ is ook het Friese woord voor ‘kermis’. De Jouster Merke is dus een jaarmarkt en kermis ineen! Een groot feest dat al sinds 1466 steevast de vierde donderdag van september wordt gehouden.

Read more


24-09-2017 JOURE – 2018 wordt het jaar van LF2018. Het Friese hoofdwegennet is op orde, daarom investeert de provincie Fryslân op risicoverlaging in het verkeer. Voor zowel een transitiefonds Landbouw als een transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving komt € 3 miljoen beschikbaar. Ook zet de provincie zich in 2018 onverminderd in voor een circulaire economie en verduurzaming van Fryslân. Deze en andere investeringen zijn opgenomen in de Begroting 2018. Die is vandaag door Gedeputeerde Staten gepresenteerd.

Read more