Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT


17-10-2018 JOURE – Bij het Toanhûs Joure is er een leuke groep talentvolle dames in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar die het ontzettend naar hun zin hebben met gecombineerde dans. Niet alleen ballet komt aan de orde maar ook Jazz en streetdance. Er is in de groep nog plaats voor een aantal enthousiaste dansers beschikbaar! Read more


17-10-2018 JOURE – Van de 132 bezwaren die grondgebruikers indienden tegen het aangepaste oppervlak ganzenfoerageergebied zijn er 116 afgewezen en 16 toegekend. De provincie Fryslân scherpte vorig jaar de ganzenaanpak aan. Dit gebeurde nadat bleek dat het doel van 5-10% minder vraatschade aan gras niet werd gehaald. De percelen van de bezwaarmakers waarvan het bezwaar is toegekend, zijn toegevoegd aan de opvanggebieden. Read more


17-10-2018 JOURE – De Unie van Waterschappen gaat het voorstel voor nieuwe waterheffingen aanpassen. Het bestuur heeft dit in overleg met de 21 waterschappen besloten. Afgesproken is dat er naar aanleiding van de discussie een aangepast voorstel komt, zowel op inhoud als op proces. De waterschappen ontvangen dit aangepaste voorstel eind oktober. Het zal vervolgens in de ledenvergadering van december geagendeerd worden. Daarna moeten het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer en de Raad van State er nog over besluiten. Invoering van het nieuwe stelsel wordt niet eerder dan 2022 voorzien.


17-10-2018 JOURE – De Tweede kamer heeft een besluit genomen over het aanwezige asbest die zich bevinden in daken. Volgens de minister is asbest een grote bedreiging voor de volksgezondheid en is het wenselijk dat het verdwijnt. Volgens onderzoek zou er nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken in Nederland. Dit jaar werd er ongeveer 12 miljoen vierkante meter asbest dak geruimd. Read more


17-10-2018 JOURE – Voor een van hun nieuwe acts is revue de Jouwer op zoek naar een flinke bult lege, schone blikjes van energiedrankjes, bier en frisdrank. Heeft u er nog een aantal staan dan komt de organisatie graag in bezit van de blikjes. U kunt voor een donatie mailen naar info@revudejouwer.nl De medewerking wordt op prijs gesteld.


17-10-2018 JOURE – Volgens de blokkeerders is de crowdfundactie niet nodig en overbodig. Het zou mogelijk een verkeerd signaal geven aan de rechterlijke macht. Er is niet om het geld gevraagd. De eerdere crowdfundactie leverde €42.000,- op en is ingezet om de advocaten te betalen. Volgens de woordvoerders willen ze het geld niet aannemen zolang er nog geen uitspraak is gedaan door de rechter. Read more


16-10-2018 JOURE – Op https://getfunded.nl/campagne/1883-steun-de-friezen-en-doneer-ook is te lezen dat er getracht wordt om zoveel mogelijk geld op te halen voor de verdachten. De organisaeeder van de actie willen hen een uurloon kunnen bieden voor ieder uur dat zij vast moeten zitten en/of een taakstraf moeten verrichten als gevolg van de straffen die zij opgelegd zullen gaan krijgen. Read more


16-10-2018 JOURE – Volgens website Geen Stijl zou er een monument moeten komen op de plek waar de anti zwarte piet betogers tot stilstand zijn gebracht bij Oudehaske. Of er daadwerkelijk iets zal worden georganiseerd zal de toemost uit moeten wijzen…

https://www.geenstijl.nl/5144345/it-giet-oan-project-blokkeerfriezen-monument/


16-10-2018 JOURE – Met ingang van 1 januari 2019 zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor sportaccommodaties en sportmaterialen. De Rijksoverheid stelt in 2019 in totaal 87 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan het Rijk een aanvullende subsidie verstrekken voor activiteiten op gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Read more


16-10-2018 OUDEHASKE – Cliënten van het thuiszorgteam in Oudehaske en Thuishotelabonnees hebben vrijdag 12 oktober genoten van een uitje in het Kulturhûs in Oudehaske. Hier verblijdde Sander Metz de deelnemers met prachtige live muziek. Na de ontvangst met koffie en wat lekkers trad Sander Metz op. Hij biedt muzikale, theatrale en welzijnsactiviteiten aan voor iedere doelgroep en in de breedste zin van het woord. Read more