Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT


20-07-2018 JOURE – De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars. De groeitijd is van april tot november. Ook in De Fryske Marren. komt deze plant veel voor. Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en – waar mogelijk – bestrijden. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Read more


20-07-2018 JOURE – Het neerslagtekort bedraagt per vandaag gemiddeld over Nederland 230 millimeter. Daarmee is het nu officieel droger dan tijdens de meest recente zomerdroogte in 2003. Daarvoor waren echter nog vijf veel drogere jaren: 1911, 1921, 1947, 1959 en 1976. Er is geen trend te bespeuren in de reeks. De droogte wordt veroorzaakt door weinig regen in combinatie met warmte en veel zon waardoor het water dat er is sneller verdampt. Dit hangt samen met hogedrukgebieden boven zuidelijk Scandinavië. De huidige droogte is niet met klimaatverandering in verband te brengen. In de toekomst wordt de kans op droogte wel groter. Read more


20-07-2018 JOURE – De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland bereikten in het tweede kwartaal van 2018 het hoogste niveau ooit. Het aantal verkopen nam bijna overal af. Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Read more


20-07-2018 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft twee maatregelen genomen waardoor vleesveehouders hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. Het gaat om de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Read more


20-07-2018 JOURE – Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op http://www.meldvisstroperij.nl. Dit nieuwe, landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden. Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het meenemen van vis als doel. Door voor heel Nederland één centraal meldpunt voor visstroperij in te richten, is het direct duidelijk waar je met een melding terechtkunt – in welke regio of federatiegebied je ook bent. Read more


19-07-2018 JOURE – De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe willen graag dat Noord-Nederland koploper wordt voor een duurzaam platteland. De drie provincies hebben daarvoor samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel ontwikkeld voor een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Op 16 juli presenteerden de samenwerkende partijen het bijgevoegde voorstel. Binnenkort wordt het officieel aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee doet het Noorden een beroep op het Rijk om samen op te trekken bij de transitie naar een duurzame landbouw. Read more


19-07-2018 LEEUWARDEN – Op 6 februari jongstleden werd boekhouder Hans Boschma uit Heeg levensloos aangetroffen. Een 52-jarige man uit Joure heeft inmiddels bekend verantwoordelijk te zijn voor de dood van de man. De man uit Joure beroept zich op noodweer. In april werd de Jouster aangehouden op verdenking van een aandeel in de dood van de man uit Heeg. In juli bekende de Jouster verantwoordelijk te zijn. Read more


19-07-2018 JOURE – Eieren en de producten waarin ze worden verwerkt, kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers, vooral bacteriën, waardoor mensen er ziek van kunnen worden. Elke schakel in de keten, van boerderij tot bord, kan bijdragen aan dit risico. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom op een rij gezet hoeveel mensen er ziek van worden, welke risico’s er per onderdeel van de keten zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Dit levert input voor een integrale risicobeoordeling van de eierketen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In verschillende schakels van de eierketen zijn maatregelen mogelijk om de microbiologische risico’s verder te beheersen. Read more


19-07-2018 JOURE/ALMELO – PreBeCon werd afgelopen week failliet verklaard nadat zij de facturen niet langer konden betalen. Het bedrijf was aangenomen als onderaannemer bij Knooppunt Joure en leverde beton bij het project. Om de werkzaamheden uit te voeren werd er gebruik gemaakt van zzp’ers. Toen de betalingen van het bedrijf uit bleven ging het snel. Read more


19-07-2018 JOURE – Voor natuurvriendelijk boeren komt in de provincie Friesland meer Europese subsidie beschikbaar. Dit kan doordat Gedeputeerde Staten de miljoenen euro’s die er voor agrarische investeringen zijn anders verdelen. Voor onder meer kavelruil is minder geld beschikbaar. Het budget voor biodiversiteit gaat omhoog van 2,17 miljoen euro naar 3,17 miljoen euro. Voor fysieke investeringen in boerderijen komt 1 miljoen euro beschikbaar. Read more