Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT


19-10-2018 JOURE – Zaterdag 27 oktober komt Hinke Strien van het Muziekbeestje weer langs in de bibliotheken van Lemmer en Joure. Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen meedoen aan Spelen met Boek&Muziek.  Om 11.00 uur is het Muziekbeestje in Bibliotheek Lemmer en om 15.00 uur in Bibliotheek Joure. Deze keer gaat Hinke samen met de kinderen aan de slag met het prentenboek Wat nu, Olivier? van Phillis Root. Read more


19-10-2018 JOURE – Fries taalbeleid wordt eerder zwakker dan sterker bij gemeentelijke herindelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat DINGtiid, het rijksadviesorgaan voor de Friese taal, heeft laten uitvoeren door Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. Het onderzoek is uitgezet naar aanleiding van de adviesvraag van de provincie of er bij herindelingen voldoende aandacht is voor het Fries. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft het rapport donderdag 18 oktober in ontvangst genomen. Read more


Provincie Friesland wil verder met vangen van steenmarters voor bescherming van weidevogels. De provincie Friesland is overtuigd van het nut van het vangen en doden van steenmarters om op die manier nesten van weidevogels extra te beschermen. Het provinciebestuur wil de proef die daarvoor loopt bij Aldeboarn daarom graag uitbreiden naar vier nieuwe locaties. Read more


19-10-2018 JOURE – Sara de mascotte krijgt namens het bestuur van Volierevereniging Zanglust Joure en omstreken op 20 oktober iets aangereikt. Om 10.00 uur graag zouden wij dat met de kinderen en ouders dat willen delen als dit gebeurt is kunnen de kleintjes op de foto. Tevens kunnen de kinderen tot 12 jaar gratis op de markt komen kijken hoeveel mooie en verschillende vogels er zijn we zijn tot 12.00 uur open.


19-10-2018 JOURE – Vanwege de aanhoudende meldingen van melkveehouders rond Joure en Sneek heeft het LTO Noord heeft het meldpunt voor muizenschade heropend. Er komen verschillende signalen binnen over een verhoogde muizenactiviteit. ‘Door het droge en warme weer zijn er op verschillende plekken meer muizen. Ook in de omgeving van Sneek ziet men de knaagdieren weer meer op het land voorkomen. Read more


19-10-2018 JOURE – Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 22 duizend per maand toegenomen. In september waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 4 duizend per maand tot 343 duizend. Zij gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn en zijn daarmee volgens de ILO-definitie werkloos. Read more


18-10-2018 JOURE – De melkproductie in Nederland is de afgelopen 4 maanden met 1,8% gedaald. In augustus nam de productie zelfs met 2,9% af, door droogte en hittestress in combinatie met de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel. De melkvetproductie daalde ten opzichte van augustus 2017 met 3,8%. Analisten van de Rabobank verwachten dat de Nederlandse melkproductie over geheel 2018 circa 2,5%lager zal eindigen dan in 2017. Read more


18-10-2018 JOURE – Tijdens de vergadering die gister werd gehouden op het gemeentehuis bleken de raadsleden en commissieleden terughoudend in het uitspreken van de 2,5 miljoen euro steun aan de plannen van het College van B&W. Veel partijen zijn positief over de gemaakte plannen echter zijn ze ook bang dat de financiële ruimte niet toereikend zal zijn nadat bekend werd dat er 3 miljoen euro uit de pot van het WMO elders was besteed. Read more


18-10-2018 JOURE – In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het Fries Sociaal Planbureau een aantal publicaties uitgebracht. Uit deze publicaties blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende armen in Fryslân toeneemt. Verkennend onderzoek laat zien dat kerken, private fondsen, voedselbanken en vrijwilligersorganisaties in Fryslân zich op uiteenlopende manieren inzetten voor mensen met een laag inkomen en/of schulden. In drie publicaties belicht het Fries Sociaal Planbureau een aantal facetten van armoede in Fryslân: de omvang van het aantal langdurige armen, de werkende armen en de particuliere hulp bij armoedebestrijding. Read more


18-10-2018 JOURE – Op zaterdag 20 oktober aanstaande wordt er in De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46, weer een kledingruil georganiseerd. Nette kleding die niet meer bevalt of past, kan geruild worden tegen kleding die door andere deelnemers is ingebracht . Men kan heren-, dames-, kinder- en babykleding inbrengen. Kledingstukken kunnen ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur naar De Oerdracht gebracht worden. Read more