Header image alt text

Jouregio

Nieuws wat je boeit!

HOME
CONTACT


20-11-2018 JOURE – De werkgelegenheid binnen het MKB gaat in Friesland omhoog. Dat past prima in het plaatje van het landelijke gemiddelde. Echter stijgt Friesland qua cijfers boven het landelijke gemiddelde uit. Waar het landelijk om een stijging gaat van 3,7% stijgt het gemiddelde in Friesland naar 4,2% Read more


20-11-2018 TERHERNE – Rond de ijsbaan in Terherne waren de takken van de bijna 500 meter lange haag te groot en dik geworden voor de machines van De Fryske Marren. Bewoners besloten zelf initiatief te tonen en hebben de takken met meerdere vrijwilligers gesnoeid. Om door de dikke takken heen te komen werd er gebruik gemaakt van motorzagen. In totaal namen de werkzaamheden bijna 2 dagen in beslag. Read more


19-11-2018 JOURE – De Akademylezingen beleven het komende winterseizoen hun 61ste jaargang. De Akademylezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De Akademylezingen vinden drie keer in het winterseizoen tegelijkertijd plaats in Leeuwarden en Joure.

Read more


19-11-2018 JOURE – Welkom in Dorp Europa, waar in geuren en kleuren negen dorpelingen zingen, spelen, dansen en vertellen in alle talen die ze machtig zijn. Tryater reist met deze kleurrijke voorstelling langs dorpen en steden in Friesland. Deze keer speelt Tryater deze voorstelling bij Triple E in Joure. Kom, schuif aan, op de plekken waar gewoond en gewerkt wordt en waar de toekomst ter wereld komt! Read more


19-11-2018 JOURE – Eind november presenteren de provincie Friesland, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân de klimaatatlas. Deze atlas geeft inzicht in waar bij droogte of extreme regenval als eerste problemen ontstaan. Aan de hand hiervan willen partijen in 2019 met de samenleving in gesprek over maatregelen voor een klimaatbestendig Friesland. Read more


19-11-2018 JOURE – Vanaf vanavond 20.00 uur is de boog vanuit Sneek naar Heerenveen/Joure afgesloten. De werkzaamheden duren tot morgenochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via Sint Nicolaasga.


19-11-2018 JOURE – In totaal zijn er ruim 10.000 donaties gedaan om de actievoerders van vorig jaar ten aanzien van de KOZP beweging financieel te ondersteunen. De blokkeerfriezen hebben aangegeven niet eens te zijn met de straffen die hen zijn opgelegd. Daarop werd een initiatief gestart om de kosten hiervoor middels een crowdfunding actie bijeen te brengen. Read more


19-11-2018 JOURE – Gisteravond zijn om 22:00 uur de stakingsacties begonnen in de Thee Fabriek van Jacobs/Douwe Egberts. Inzet van de stakingen zijn een betere CAO dan als door de directie in een eerder stadium is aangeboden. Naast de financiële vergoedingen is het personeel ook niet blij met de nieuwe roosters en de werkdruk. De aangekondigde vermindering van de atv-dagen viel ook niet goed bij de werknemers. Read more


18-11-2018 LANGWEER – In het kader van Lân fan Taal vroeg Agnes Scheltinga van Bakkerij Langweer aan boekhandelaar en dichter Jan Sibbel of ze een van zijn gedichten op de verpakking van haar chocoladerepen mocht laten afdrukken. Het gedicht gaat over de karakteristieke bomen in de Buorren waar hun beider winkels te vinden zijn. Een origineel idee, dus zo geschiedde. Read more


18-11-2018 JOURE – Een door staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) voorgestelde verhoging van de alcoholaccijns is voorlopig van de baan. Aldus bronnen tegen De Telegraaf. Wel worden stuntaanbiedingen aan banden gelegd. Winkels mogen straks maximaal 25% korting geven op alcoholhoudende dranken. Nu kennen we op grond van zelfregulering door de STIVA een verbod op kortingen van meer dan 50% (en in sommige gemeenten op grond van een gemeentelijke verordening een verbod op kortingen van meer dan 30%). Read more